Onkruid

Het onderhoud aan de tuin (waaronder onkruid, gras etc.) dient door de huurder verzorgt te worden.
 
 Tip: Begin niet te laat met het tuinonderhoud.